Lidmaatschap BLTV

Contributie

Guppie (t/m 7 jaar)

€ 29,50

Pupillen (t/m 10 jaar)

€ 105,00

Junioren/studenten (11 t/m 22 jaar)

€ 127,50

Senioren (23 jaar en ouder)

€ 210,00

T-lid (ondersteunend lid)

€ 23,00

Gezin maximaal*

€ 650,00

* Per gezin bedraagt de maximale contributie € 650,00 per jaar. Voor deze regeling wordt gekeken naar de gezinsleden (max. 2 seniorenleden) die op één adres wonen.

Automatische incasso

Nieuwe leden machtigen bij inschrijving BLTV tot het automatisch incasseren van respectievelijk de contributie en Gouden Inzet. Een onjuist rekeningnummer of onvoldoende saldo maakt incasseren en daarmee het lidmaatschap bij BLTV niet mogelijk.

Aan alle seniorleden (18-70 jaar) wordt naast de contributie een Gouden inzet (= 9 uur) gevraagd of een afkoop hiervan van € 75 per jaar.

Inschrijven

Wil je je inschrijven? Klik hier

KNLTB ledenpas

Zodra je lid geworden bent van onze vereniging wordt er een KNLTB ledenpas voor je gemaakt. Deze pas kan je ophalen tijdens het openingsweekend van het seizoen (na betaling van de contributie). Word je later in het seizoen lid neem dan contact op met ledenadministratie@bltv.nl voor je ledenpas. Met dit pasje kun je ons clubgebouw betreden en een baan op het elektronisch afhangbord reserveren.

Bij verlies van het pasje wordt € 10 in rekening gebracht.

Is je foto aan vervanging toe? Of staat er helemaal geen foto op? Stuur een nieuwe foto naar ledenadministratie@bltv.nl.

Introducé

Vijf keer per jaar mag je iemand uitnodigen die géén lid is van de BLTV. Je moet je introducé dan altijd eerst bij degene die bardienst heeft aanmelden en het verschuldigde introductie van € 6,00 betalen. Lees hiervoor het introductiereglement achter de bar of het regelement BLTV.

Afmelden

Voor het afmelden van je lidmaatschap neem contact op met ledenadministratie@bltv.nl. Je ontvangt een bevestiging van je opzegging. Let op: een automatische leesbevestiging waar je per mail eventueel om vraagt volstaat niet; je moet een geschreven bevestiging van de ledenadministratie ontvangen.

Denk je er dan aan dat je voor 31 december van het lopende jaar je afmelding kenbaar maakt bij onze ledenadministratie.