Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail*
Vragen/Opmerkingen
Hierbij geef ik toestemming dat de post van B.L.T.V. voortaan digitaal/elektronische weg naar mij verstuurd wordt. Hieronder wordt tevens verstaan het bijeenroepen van leden voor de algemene vergadering.
 
Ik ga akkoord *
Opmerking