ALV BLTV 3 MAART 2024, AANVANG 15:00 UUR

Op zondag 3 maart 2024 organiseert het bestuur van BLTV de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Alle volwassen leden van BLTV zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen via de email. De ALV zal aanvangen om 15:00 uur in het clubhuis van BLTV.

Geacht BLTV-lid,
 
Het bestuur van BLTV nodigt u en uw familieleden woonachtig op uw adres welke tevens als volwassenen lid zijn van BLTV uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering. Deze ALV (jaarvergadering) vindt plaats op zondag 3 maart 2024, aanvang 15.00 uur. 
 
Naast de gebruikelijke onderwerpen en updates vanuit het bestuur, zal in deze ALV, in het kader van de begroting, een update worden gegeven van de voorgenomen verbouwing van het clubhuis. Het bestuur zal de leden hierbij inlichten over de voorgenomen financieringsroute, waarna deze ter stemming zal worden gebracht. Uw stem is belangrijk, dus ook dit jaar hopen wij u in ruime getale te mogen verwelkomen!   
 
Indien en voor zover u een punt aan de agenda wenst toe te voegen, dan kunt u dit uiterlijk dinsdag 25 februari 2024 schriftelijk per mail mededelen aan Sander Molhoek (secretaris; secretaris@bltv.nl). Voor de goede orde wijzen wij u erop dat het toe te voegen agendapunt door tenminste 5 leden dient te worden ondersteund welke namen genoemd dienen te worden in de bovengenoemde mail. Indien er geen agendapunten van de leden worden ontvangen, dan wordt de voorlopige agenda definitief. 
 
De concept-notulen van de afgelopen ALV alsmede de balans, winst- en verliesrekening en de begroting zullen een paar dagen voor de ALV op het besloten deel van de website staan (www.bltv.nl). Om deze in te zien dient u in te loggen met uw persoonlijke code.
Nieuws Overzicht