ALV woensdag 30 januari 2019

Op woensdag 30 januari 2019 om 20.00 uur zal op het clubhuis van BLTV de algemene ledenvergadering plaatsvinden.

Deze ALV heeft naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen dit keer bijzonder en belangrijk onderwerp: renovatie accommodatie en banen.  

Wij hopen op een grote opkomst. Klik hier voor de uitnodiging en de voorlopige agenda.

De uitnodiging en de agenda zullen conform de statuten uiterlijk 2 weken voor de ALV worden verstuurd. De overige te behandelen documenten voor de ALV zijn op het “gesloten” deel van de website worden geplaatst. Na ingelogd te zijn, kan men deze inzien.

Downloads:

Nieuws overzicht