Parkreglement BLTV

Parkreglement BLTV

Algemeen

Het bestuur en de BLTV leden in het algemeen hebben het recht om aan een iedereen, die op de banen speelt te vragen of zij lid zijn en of zij afgehangen hebben zo niet of zij dan hun pas willen / kunnen laten zien.

Punt 1

De toegang tot het tennispark en het gebruik van de tennis- en horecafaciliteiten is in beginsel bedoeld voor leden van de vereniging.

Punt 2

Gedurende het zomerseizoen staan de buitenbanen ter beschikking van de leden van BLTV die aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan en aan wie, als bewijs daarvan, een KNLTB-spelerspas is verstrekt.

De leden zijn verplicht voor het betreden van een baan, deze betreffende baan gereserveerd te hebben met hun ledenpas op het afhangbord.
Na het zomerseizoen worden, zolang de weersomstandigheden dit toelaten, tenminste 2 buitenbanen voor de leden beschikbaar gehouden.

Punt 3

Het park is gedurende het zomerseizoen dagelijks geopend vanaf 09.00 uur. Er zal barbezetting zijn op de volgende dagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00-23.30 uur. Vanaf 23.00 uur kan de bardienst na voorafgaande aankondiging de bar sluiten.

De bar kan in overleg met de dienstdoende barman/vrouw tot uiterlijk 24.00 uur open blijven.

Punt 4

Het bestuur van BLTV is bevoegd te bepalen dat van de banen geen gebruik mag worden gemaakt als naar zijn oordeel de toestand van de banen of de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken of als onderhoud aan de banen moet worden verricht.

Punt 5

Bij het betreden en bespelen van de banen is het dragen van tennisschoenen verplicht. Tijdens het spelen dragen de leden gepaste tenniskleding.

Punt 6

Om de banen in goede staat te houden zijn de spelers verplicht na het beëindigen van hun spel de banen te slepen met de daarvoor bestemde netten tot ruim buiten de buitenste lijnen.

Punt 7

Van de banen kan gebruik worden gemaakt met toepassing van het daarvoor aanwezige baanreserveringssysteem:

- Voor de banen 1 t/m 9 via het afhangsysteem in het paviljoen;

- Voor de 2 binnenbanen in overleg met het bestuur, maar niet in de zomerperiode, uitzonderingen daar gelaten;

- Als het regent en de buitenbanen zijn als gevolg daarvan niet bespeelbaar, kunnen de binnenbanen niet worden gebruikt;

- Bij het gebruik van de twee binnenbanen op woensdag in de zomer periode heeft de jeugdtraining voorrang.

Punt 8

Rechten op het afschrijven van een baan via het afhangsysteem vervallen indien banen gereserveerd zijn voor:

- geplande verenigingsactiviteiten (competitie en toernooien), als gepubliceerd op de website;

- de sjoemelavond op maandag en donderdag;

- jeugdtraining;

- privétraining door de clubtrainer;

- indien de spelers 10 minuten voor de speeltijd niet aanwezig zijn als zij via het reserveringssysteem hebben afgehangen.

Punt 9

Het bestuur, de competitieleider tijdens competitiespeeldagen en de desbetreffende commissie bij geplande verenigingsactiviteiten zijn bevoegd bindende aanwijzingen te geven voor het gebruik van alle beschikbare banen als dit voor een goed verloop noodzakelijk wordt geacht.

Punt 10

Om een baan te kunnen afhangen dienen tenminste twee spelers op het park aanwezig te zijn, die de gewenste baan, voor zover vrij beschikbaar, met de eigen KNLTB-tennispas hebben afgehangen.

Als er met het computerreserveringssysteem is gereserveerd dan dienen de spelers 10 minuten voor de betreffende tijd aanwezig te zijn. Als 10 minuten na de aanvangstijd de baan niet bezet is door de spelers, dan vervalt hun speelrecht voor die tijdsperiode.

Indien een dubbelspel wordt gespeeld dienen alle spelers voor het desbetreffende blok af te hangen. Ongeldig afgehangen banen kunnen door ieder ander lid worden opgeëist.
In geval van grote drukte en om lange wachttijden te voorkomen, kunnen de leden verplicht worden om met 4 personen een baan af te hangen.

Daarbij moet dan wel de speelsterkte van de spelers onderling min of meer overeenkomen.

Punt 11

Introductie van niet-leden is toegestaan onder de volgende voorwaarden.
Er moeten 1 of meerdere banen vrij zijn.

Degene die een niet-lid wenst te introduceren maakt dit vooraf kenbaar aan de dienstdoende bardienst en koopt aan de bar en introductiepasje. Het introductiepasje is 1 dag geldig.

Leden kunnen maximaal 5 keer per jaar een niet-lid introduceren. Hetzelfde niet-lid kan maximaal 5x keer geïntroduceerd worden.

Uitzondering kan gemaakt worden voor buiten Breda studerende kinderen, maximaal 10 keer

Tarieven introducees:

Senioren                                                    € 6,-

Junioren                                                    €  2,50

Studerende kinderen  buiten Breda     €  5,00

 

Het bestuur beschouwt introductie binnen de regio als kennismaken met de club.                             

De introductie van oud-leden, die recentelijk hun lidmaatschap op hebben gezegd kan daarom slechts bij hoge uitzondering plaats vinden.

Punt 12

In de zomerperiode kunnen de binnenbanen in principe door leden niet benut worden. 

Indien de buitenbanen door weersomstandigheden niet bespeelbaar zijn kunnen leden alleen om speciale reden (training o.l.v. BLTV trainers, wedstrijden -in toernooi of competitie verband- en reeds gestarte sjoemels) gebruik maken van de binnenbanen.      

Hiervoor dient toestemming aan het bestuur te worden gevraagd. Deze kan, voor een bedrag van € 30,- per uur,  hierop om reden uitzondering maken.

Trainingen hebben altijd voorrang bij regen.

Punt 13

De twee binnenbanen zijn gedurende de winterperiode van medio september tot medio april verhuurd aan contractanten.

De uren die niet verhuurd zijn gedurende deze periode kunnen per dag en per uur aan buitenstaanders worden verhuurd, na overleg met en bij het voldoen van betaling. Op de site staat een overzicht van de beschikbare banen, die dan via het reserveringssysteem gehuurd kunnen worden.

Punt 14

Het is niet toegestaan op de voetpaden te fietsen, skeeleren of skateboarden of op een andere wijze dan te voet.

Fietsen mogen uitsluitend worden geplaatst in of naast de fietsenrekken rechts voor het paviljoen.

Honden worden in het clubhuis niet toegelaten. Op het park dienen honden aan de lijn te worden gehouden, zij mogen aan spelers of bezoekers geen overlast veroorzaken.

Papier, blikjes en ander afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

Punt 15

Het bestuur is ten opzichte van leden en bezoekers niet aansprakelijk voor diefstal van goederen op het tenniscomplex = park en paviljoen.

Eenieder dient alles na te laten wat schade aan het park of aan anderen kan veroorzaken.

Punt 16

De leden worden geacht zich sportief en correct ten opzichte van elkaar, de verenigingsmanager en de barbezetting te gedragen.  De leden realiseren zich dat de bar door niet altijd even ervaren leden wordt bemand en dat geduld daarbij gevraagd wordt. Iedere oneigenlijke of ongepaste benadering van een barhulp zal door het bestuur worden geëvalueerd. Na hoor en wederhoor zal dit in het slechtste geval tot sancties c.q. schorsing kunnen leiden. 

Punt 17

Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet dienen de aanwijzingen van het bestuur te worden gevolgd.
Het bestuurslid is gerechtigd iedereen op de nakoming van het reglement te wijzen en in voorkomend geval het bestuur te informeren over het niet opvolgen van het reglement.